Често задавани въпроси | Речник на термините | Онлайн Директ

Речник

реален IP адрес
IP адресите могат да бъдат частни (за вътрешна употреба) или реални (за публична употреба). Всички реални IP адреси могат да бъдат достъпни от цял свят. Като изключим IP адресите изброените по-долу за вътрешна употреба, всички останали са реални:

За частните IP адреси са определени да бъдат задължително от тези мрежи:
10.x.x.x 10.0.0.0 – 10.255.255.255 10.0.0.0/8
172.16.x.x 172.16.0.0 – 172.31.255.255 172.16.0.0/12
192.168.x.x 192.168.0.0 – 192.168.255.255 192.168.0.0/16

Самостоятелно целеви адреси
169.254.0.0 – 169.254.255.255
DHCP
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - протокол за динамично конфигуриране на хостове) е комуникационен протокол, чрез който компютър тип компютърно устройство, маршрутизатор или всякакъв друг вид устройство, използващо IP адрес могат, да заявят за Интернет адрес от сървър, който от своя страна притежава определено пространство от IP адреси за раздаване.

Чрез този протокол клиентите, изискващи Интернет адреси, се сдобиват със следните параметри; default gateway, subnet mask и IP адрес на DNS сървър. DHCP сървърът се грижи за уникалността на IP адресите - т.е. в подмрежата не може да съществуват два еднакви IP адреса по едно и също време, въпреки че, един и същ адрес може да бъде раздаван на различни хостове в зависимост от времето на заявката за получаването му.

На практика при подходяща конфигурация, клиентите могат да правят заявки за всякакъв тип конфигурационни параметри от сървъра.
статични IP адреси
В зависимост от връзката на даден потребител с Интернет, IP адресът може да бъде един и същ всеки път, когато той се свързва с Интернет – статичен IP адрес.
IP камери
Това са цифрови камери, oбикновено използващи се за видеонаблюдение, които за разлика от аналоговите, не са в затворена телевизионна система. IP камерите могат да изпращат и получават данни чрез компютърна мрежа и интернет.

Има два вида IP камери:
 • Centralized IP cameras (централизирани IP камери), които изискват NVR (Network Video Recorder - мрежови видео рекордер), за да могат да се справят със запис на видео и управление на алармата.
 • Decentralized IP cameras (децентрализирани IP камери), които имат вградена функционалност на NVR (Network Video Recorder - мрежови видео рекордер) и може да записва директно на всякакъв вид дигитални носители като флаш памети, твърд диск или NAS (Network Attached Storage - мрежови сървър за съхранение на данни).
VPN тунели
VPN (Virtual Private Network - виртуална частна мрежа) е компютърна мрежа, логически изградена чрез криптиране, използваща физическата и програмна инфраструктура на по-голяма обществена мрежа, най-често Интернет.

Съществуват 3 основни приложения на виртуалните частни мрежи:
 • прехвърляне на работата (аутсоурсинг) по отдалечен достъп
 • разширени интранет мрежи
 • разширени екстранет мрежи.
Спестяванията, които се постигат със замяната на няколкостотин наети линии с VPN мрежи достигат до 75-80%. Виртуалните частни мрежи обикновено криптират трафика между отделните хостове в Интернет и така допринасят за информационната сигурност на използващите ги организации.
безжичен рутер
Безжичен маршрутизатор (WiFi Rоuter - безжичен рутер) е устройство, което изпълнява функциите на маршрутизатор (рутер), но включва също и функциите на AP (Access Point - безжична точка за достъп) и мрежов комутатор (switch). Те често се използват, за да разрешат достъп до интернет на устройствата в малки компютърни мрежи, където се използват и жични, и безжични компютри и устройства.

Най-актуалните безжичните маршрутизатори имат следните характеристики:
 • Lan Ports (локални порове), които функционират по същия начин като портове на мрежов комутатор (switch)
 • Wan Port (Wide Area Network port - външен порт за достъп), се използва за свързване с публична мрежа, обикновено достъп до Интернет. Външни дестинации са достъпни с помощта на този порт.
 • Безжични антени, позволяват връзки от други безжични устройства NICs (Network interface controllers - мрежови интерфейсни платки), безжични ретранслатори, безжични точки на достъп и безжични мостове, обикновено чрез Wi-Fi стандарт.
 • Някои безжични маршрутизатори също включват DSL или кабелен модем, в допълнение към компонентите им.
Рутер
Маршрутизатор (рутер) е устройство, което изпълнява функциите на маршрутизатор (рутер) и мрежов комутатор (switch). Те често се използват за да разрешaт достъп до Интернет на устройствата в малки компютърни мрежи, където се използват и само жични компютри и устройства.

Най-актуалните маршрутизатори имат следните характеристики:
 • Lan Ports (локални порове), които функционират по същия начин като портове на мрежов комутатор (switch)
 • Wan Port (Wide Area Network port - външен порт за достъп), се използва за свързване с публична мрежа, обикновено достъп до Интернет. Външни дестинации са достъпни с помощта на този порт.
мрежов комутатор (switch)
Мрежовият комутатор (наричан в практиката суич или просто комутатор) е компютърно мрежово устройство, което свързва мрежови сегменти. Комутаторите са способни да преглеждат постъпилите пакети информация, да определят източника и дестинацията им и да ги препратят, тъй като доставят пакетите само на устройството, за което са предназначени.
IP адрес
IP адресът е уникален номер, много наподобяващ телефонен номер, който се използва от машини (обикновено компютри), за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през Интернет, използвайки IP (Интернет протокол). Той позволява на машините, които предават информацията, да знаят къде да я изпращат, а на машините, които получават информацията, да знаят, че тя идва от желаното местоназначение.
мрежова карта
Мрежова карта, мрежов адаптер или карта от мрежови интерфейс, на професионален жаргон мрежарка или ланка (от английското LAN - Local Area Network) е част от компютърния хардуер, позволяваща на компютри да комуникират по компютърна мрежа. Устройството работи, както на първи, така и на втори слой от OSI модела, тъй като предлага физически достъп до мрежата и същевременно предоставя адресна система от ниско ниво чрез използването на МАС адреси, които са уникални за всяка една карта. Картата позволява потребителите да се свързват помежду си чрез използване на кабел или безжично.
мрежово устройство
Мрежово устройство може да се нарече компютър, периферия или всеки друг вид самостоятелно устройство, което може да комуникира чрез компютърна мрежа и да бъде част от нея използвайки IP протокол.
структурно окабеляване
Това е едно от най-важните неща при реализацията на нови сгради. Структурното окабеляване може да е започнато още при проектирането на сградата, но може да се извърши и в последствие. То се състои в изграждането на кабелни или безжични връзки между точките на които ще има компютри, компютърна периферия, телефони, сървъри и др. мрежови устройства.
колокация на сървър
Услугата се състои в разполагането на сървъри в нашият дейта център, подсигурени с нарастващ брой гигабитови връзки към други дейта центрове и достачици в България. 24-часов мониторинг, подсигурен с резервни оптични свързаности, мощни UPS и генератор.